contributie

Lidmaatschap & contributie

 

Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar aanmelden. De hoogte van de contributie is evenredig met het resterende aantal maanden van het jaar. Daarnaast blijft het zo dat ieder senior lid ieder seizoen 1 of 2 keer bardienst verricht of baanonderhoud pleegt. Indien je geen bardienst/ baanonderhoud wilt doen, dan bestaat de mogelijkheid om dit vooraf af te kopen tegen een extra bedrag van € 40,–.

We verzoeken iedereen om gebruik te maken van een automatische incasso. Helaas gebeurt het te vaak dat de verschuldigde contributie aan de aandacht ontsnapt. U bespaart ons hiermee veel administratiewerk. Heeft u ons nog geen automatisch incasso verstrekt dan vult u onderstaande machtiging in, voorziet deze van uw handtekening en deponeert dit strookje in de brievenbus van:

Geert  Peters, Gouverneur Houbenstraat 53, 5861CC Wanssum.

Begin maart 2018 worden de bedragen van de automatische incasso’s afgeboekt. Leden die hiervoor geen toestemming hebben gegeven, dienen het contributiebedrag , onder vermelding van hun naam, per direct  over te maken op het bankrekeningnummer van TV de Gagel:   NL74RABO0128136499

De contributie voor 2018 bedraagt voor:

Senioren:       1e lid €110,00                       Junioren:     1e lid €55,00

2e lid €105,00                                             2e lid €50,00

3e lid €100,00                                             3e lid €45,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe senior- en juniorleden bedraagt: € 5,–. Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso direct beëindigd.

 

Spelerspas

Om een baan te kunnen reserveren, dient u te beschikken over een ledenpasje. Het pasje wordt u verstrekt, op voorwaarde dat de contributie betaald is.

 

Opzeggen

Blijft u geen lid, dan graag uiterlijk 31 december 2018 afmelden bij Marjolijn Lubbert
tel. 0478 – 69 26 89 of via e-mail  ledenadministratie@tvdegagel.nl. Alleen afmeldingen op deze wijze zijn geldig. Afmeldingen na die datum gelden niet voor 2019.

 

 

========================================================

 

MACHTIGING:

 

Tot wederopzegging machtig ik hiermede Tennisvereniging “De Gagel” om jaarlijks

de contributie van mijn bankrekeningnummer …………………………………………….

af te boeken.

 

Ik wens wel / geen bardienst te verrichten of

Ik wens wel / geen baanonderhoud te verrichten

 

Naam en voorletters: ……………………………………………….

 

Adres: ………………………………………………………………………

 

Postcode en woonplaats:…………………………………………………

 

Datum en handtekening:…………………………………………….

 

========================================================