introduce regeling

 

  • INTRODUCE REGELING

Binnen  onze vereniging bestaat de mogelijkheid om niet-leden te introduceren. Uiteraard kan dit alleen op dagen en tijdstippen dat er geen andere activiteiten op de baan plaatsvinden of de banen bezet zijn door eigen leden. Eigen leden gaan altijd voor!!

De spelregels:

  • Op maandag tot en met donderdag kan er niet geïntroduceerd worden tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
  • De regels voor het afhangen van de spelerspas blijven geldig.
  • Per seizoen mag maximaal 3 keer dezelfde persoon worden geïntroduceerd.
  • Voor het spelen met een introducé dient de intekenlijst op het bord ingevuld te worden. (datum/tijd/naam lid/naam introducé).
  • Tarief: 2 euro per 45 minuten (junioren en senioren).
  • Het verschuldigde introducégeld dient in het daarvoor bestemde busje naast het publicatiebord te worden gedeponeerd. S.v.p. briefje met naam en datum, toevoegen.
  • Gebruik van tennisschoeisel op de banen is verplicht.

Let op: junioren in het voortgezet onderwijs mogen klasgenoten, die lid zijn van een andere tennisvereniging binnen de gemeente Venray, gratis introduceren. Deze afspraak geldt  ook bij de andere verenigingen.

Behoudens deze regeling is het niet toegestaan dat niet-leden zonder toestemming van een van de bestuursleden gebruik maken van de tennisbanen en/of deze betreden.

De vereniging vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid en medewerking van onze leden.

  • BAANHUUR

Binnen  onze vereniging bestaat de mogelijkheid om banen te huren. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.