Baanregelement

Algemene zaken bij bespeling
Nooit de banen betreden met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels en zorg ervoor dat schoeisel te allen tijde vrij is van gras, modder of ander vuil. Tennisbanen uitsluitend betreden via de toegangspoort.

De banen dienen na iedere speelronde gesleept te worden met een sleepnet. Met een aparte rolveger wordt de belijning geborsteld zodat deze beter zichtbaar blijft. Houd de banen zorgvuldig vrij van glaswerk en vervuiling zoals onkruid, papier, mos, stenen, kauwgom, etc.

Vermijd smeltplekken in de stabiliteitsmat als gevolg van sigaretten, vuur en andere hete voorwerpen.

Mochten er op de banen onvolkomenheden of beschadigingen voorkomen dan wordt dit via de groundsman direct doorgegeven aan  de leverancier. Dit geld ook voor plaatsen waar onvoldoende infill materiaal aanwezig is.

Wanneer langdurige plasvorming wordt geconstateerd op de baan wordt contact opgenomen met de leverancier.

Het is niet toegestaan om op de netten te gaan hangen, in de hekken te klimmen of deze zonder noodzaak te molesteren.

Het is niet toegestaan de groenvoorziening rond te banen te beschadigen of te vernielen.

Winterperiode
Bij betreding van een besneeuwde baan zal ijsvorming ontstaan hetgeen zich aan de toplaag vasthecht en, afhankelijk van de tempratuur, langzamer ontdooit. Betreding van een besneeuwde baan is dus niet gewenst.

Bij kale vorst is bespelen geen bezwaar. Er wordt geadviseerd de banen, voordat het gaat vriezen, goed te slepen zodat het infill materiaal egaal over de baan verdeeld is.

Bespeling van de banen met ijzel is om veiligheidsoverwegingen voor de spelers af te raden.

Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen. Slepen en borstelen (handmatig) bevorderd het sneller drogen van de toplaag.

Tijdens sneeuw, dooi en ijzel is het verboden om met materieel de banen te betreden.

Nadere afspraken over het vegen van de banen
Van april t/m oktober de hele baan  vegen na iedere speelronde. In de winterperiode, als de sleepmatten er niet meer liggen, neemt de groundsman het onderhoud over tot april.

Aanvullende bepalingen bij gebruik van de banen
Kauwgum, flesjes en papierafval s.v.p. deponeren in de afvalbakken naast de baan. Schoeisel ontdoen van tenniskorrels op de mat langs de baan en niet bij de kantine.

Fietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Afhangsysteem
Als je gaat tennissen is het altijd verplicht om een baan af te hangen op het afhangbord met je eigen tennispas. Dat geldt dus ook overdag als er vrijwel altijd banen vrij zijn. Ook de jeugd dient de tennisbanen overdag af te hangen met hun tennispasje. Dus altijd je pasje meenemen om een baan te reserveren
.

 Onderstaande  werkwijze is van toepassing:

  • Om een baan te kunnen reserveren, dien je te beschikken over een ledenpasje
  • Doe de pasjes aan de achterkant in de houder
  • Stel de aanvangstijd in per kwartier
  • Schuif de houder in op de juiste baan
  • Als je niet meteen kunt gaan spelen, dan de houder inzetten op de wachttijd en als je gaat spelen doorschuiven.

Na je tennispartij niet vergeten je pasje weer mee te nemen. De totale speelduur bedraagt 45 minuten voor zowel enkel- als dubbelwedstrijden. Uiteraard mag er worden doorgespeeld als je niet wordt afgehangen. De aanvangstijd mag echter niet worden gewijzigd.  Indien alle banen bezet zijn wordt de baan afgehangen met de vroegste aanvangstijd. Indien je bent afgehangen mag je, bij volledige bezetting van de banen, pas na 15 minuten opnieuw zelf een baan afhangen.  

Slechts bij (interne) competities en toernooien wordt afgeweken van bovenstaande. De technische commissie informeert hierover de leden.

Baanverlichting
Indien er met verlichting gespeeld wordt zorg er dan voor dat blok 1 volledig bezet is, alvorens de verlichting op blok 2 wordt ingeschakeld.

Laat de verlichting na gebruik niet onnodig lang branden.

Na uitschakelen van de verlichting dient er 15 minuten te worden gewacht alvorens deze opnieuw kan worden ingeschakeld.

Defecten aan de baanverlichting dienen te worden gemeld aan de groundsman.

Medische hulpverlening
In het buitentoilet van de kantine hangt een AED, die is aangesloten op SMS-alert Burgernet.

Tot slot
Ongeoorloofd gedrag en het niet naleven van de baanregels kunnen aanleiding geven tot het nemen van bestuurlijke maatregelen tegen personen die er blijk van hebben gegeven de baanregels naast zich neer te leggen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

TV de Gagel

Bij TV de Gagel organiseren we van alles voor jong en oud. Op sportpark de Meulenbeek in Wanssum hebben we 4 prachtige banen die bij goed én minder goed weer te bespelen zijn. 

Tennispark De Gagel 

Gagel 2 
5861 CZ WANSSUM 
Telefoon: 0478 53 15 68
Mail: tvdegagel@hotmail.com

TV de Gagel | © 2022 | Alle rechten voorbehouden.