Beleid voor langdurig geblesseerden

Het bestuur van TV de Gagel heeft het al langer als een gemis ervaren dat er geen beleid was voor langdurig geblesseerden, waardoor deze leden of volledig contributie plichtig waren dan wel zich als lid tijdelijk moesten afmelden.  Dit hoeft niet meer. We willen ook de geblesseerde leden graag behouden voor de club en verbinden met onze verenigingsactiviteiten. Wat zijn de criteria om hiervoor in aanmerking te komen?

  1. Wat is langdurig? Door blessureleed tenminste een periode van 6 aaneengesloten maanden niet meer kunnen tennissen.
  2. Indien de vereniging vóór 1 maart in kennis wordt gesteld zal geen contributie (behalve bondscontributie van € 20,00) worden geïnd. De contributieverplichting start m.i.v. de maand dat weer wordt getennist en wordt verrekend naar rato van het aantal maanden dat wordt getennist.
  3. Om in aanmerking te komen voor de blessure regeling dien je dit bij een van de bestuursleden vooraf kenbaar te maken.
  4. Bij een gemelde langdurige blessure na 1 maart vindt restitutie plaats op het nieuwe contributiebedrag.

TV de Gagel

Bij TV de Gagel organiseren we van alles voor jong en oud. Op sportpark de Meulenbeek in Wanssum hebben we 4 prachtige banen die bij goed én minder goed weer te bespelen zijn. 

Tennispark De Gagel 

Gagel 2 
5861 CZ WANSSUM 
Telefoon: 0478 53 15 68
Mail: tvdegagel@hotmail.com

TV de Gagel | © 2022 | Alle rechten voorbehouden.