Lidmaatschap en contributie

Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar aanmelden. Zie hiervoor ook het kennismakingsaanbod.
De hoogte van de reguliere contributie is evenredig met het resterende aantal maanden van het jaar met daarbij opgeteld de bondsbijdrage van de KNLTB.
Daarnaast is het zo dat ieder senior lid elk seizoen 1 of 2 keer bardienst verricht of baanonderhoud pleegt. Indien je geen bardienst/ parkonderhoud wilt doen, dan bestaat de mogelijkheid om dit vooraf af te kopen tegen een extra bedrag van  € 40,–. Afkoop van de bardienst kan tot aanvang (1 januari) van het nieuwe tennisjaar worden doorgegeven via tvdegagel@hotmail.com.

De contributie voor 2024 bedraagt voor:

Senioren:       
1e lid €120,00  
2e lid €115,00
3e lid €110,00

Junioren:     
1e lid €60,00
2e lid €55,00 
3e lid €50,00

Opzeggen
Blijf je geen lid, dan kun je je afmelden tot aanvang (1 januari) van het nieuwe tennisjaar bij Marjolijn Lubbert tel. (06) 51 00 97 63 of via e-mail  ledenadministratie@tvdegagel.nl. Alleen afmeldingen op deze wijze zijn geldig. Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van ons kennismakingsaanbod. 

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso direct beëindigd.

TV de Gagel

Bij TV de Gagel organiseren we van alles voor jong en oud. Op sportpark de Meulenbeek in Wanssum hebben we 4 prachtige banen die bij goed én minder goed weer te bespelen zijn. 

Tennispark De Gagel 

Gagel 2 
5861 CZ WANSSUM 
Telefoon: 0478 53 15 68
Mail: tvdegagel@hotmail.com

TV de Gagel | © 2022 | Alle rechten voorbehouden.